Casa Beriain

Intereseko datuak

  • Helbidea: Mundiño 1, 1º esk.
  • Harremanetarako kontaktua: Remedios
  • Telefonoa: 659 547 619
  • E-mail:  jakareme@gmail.com
  • Lizentzia zenbakia: UAT01093